johanseglar

Johan Sjöstrand

Member | Last logged in at

Det mesta i mitt liv handlar om segling på vatten, antingen i flytande eller fast form